Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tiltak mot fremmed art i VirikbekkenSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk2020Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2020Naturvernforbundet I Nannestad Og Gjerdrum2020Avslått
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak mot sandlupin, legepestrot, kjempespringfrøNordnorsk Botanisk Forening2020Avslått
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Unngå spredning av uønskede fiskearter i Namdalen Sagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm39 2502020Innvilget som omsøkt
Utstilling - hvorfor dør arteneØrland Kultursenter Kf2020Avslått
Uttak av mink i naturreservater i AureMidtnorsk Naturundersøkelse As2020Avslått
Utvikling av genetiske markører for suter og sørvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Utvikling av sterile planter til hage- og parkEliteplanter Norge Sa1 300 0002020Innvilget som omsøkt
Videre analyser av allerede innsamlede vannprøver Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ørekyta på Hardangervidda – forekomst og risikoStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Poster per side121 - 134 of 134 items