Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Bekjempe fremmedarter i Nannestad kommuneÅsne Mjelde Refsum2020Avslått
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Utstilling - hvorfor dør arteneØrland Kultursenter Kf2020Avslått
Spis en fremmedartVitenparken Campus Ås2020Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i NaddvikVikadalen Ungdomslag2020Avslått
Søknad om tilskudd til bekjempelse av legepestrotVelforeningen Grilstad Park2020Avslått
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerne fremmede treslag med hovedvekt på platanlønUniversitetet I Agder2020Avslått
Fjerning av sitka og edelgran i Sandnes kommune. Tveit Natur As100 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av fremmedarter i Nannestad kommuneTuva Mjelde Refsum2020Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Fjerning av edelgran ved eikeskogTrepleie Sørlandet Kristian Køvener40 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av kjempespringfrå i bygda OsaTorunn P Polden2020Avslått
Fjerning av nyperose frå Bukta fuglefredingsområdeTerje Håheim31 3902020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av sitkagranSvindland Roar21 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning/oppgraving av hagelupin ved grendahusetSunde Og Dvergsdal Grendelag2020Avslått
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Fremmede stikkmygg – tiltakStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina472 9002020Innvilget som omsøkt
Fremmede stikkmygg – informasjonstiltak.Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina160 0002020Innvilget som omsøkt
Miljø-DNA for oppdagelse av svartmunnet kutlingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Sopp - forklaringsfaktor for rhododendron spiringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina342 5002020Innvilget som omsøkt
Forebygging invasiv etablering RododendronStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 0002020Delvis innvilget
Videre analyser av allerede innsamlede vannprøver Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Utvikling av genetiske markører for suter og sørvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Ørekyta på Hardangervidda – forekomst og risikoStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Kanadarøye i Maridalsvannet i OsloStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av ørekyt i Øvre OttaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 134 items