Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempelse av kjempespringfrø LyserenLyseren Grunneierforening151 5002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av Stillehavsøsters - Færder nasj.parkNORWEGIAN SHORES AS150 0002021Delvis innvilget
Tiltak mot parkslirekne i Figgjovassdraget Ålgård Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi148 0002020Innvilget som omsøkt
Søknad om informasjonstiltak rundt fremmede arterDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As144 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Bekjempelse av forvillet rododendron STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM120 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø på Fløysvik, SandnesNatureco As115 0002020Innvilget som omsøkt
Formidling av trusselbildet og beredskapNorske Lakseelver115 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø langs Hå-elva, oppføNATURECO AS110 0002021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Overvåking og utryddelses fiske av Pukkellaks VESTRE JAKOBSELV JEGER OG FISKE- FORENING100 0002021Delvis innvilget
Bekjemping av kjempespringfrø i MandalNatureco As100 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø på Lier, SandnesNatureco As100 0002020Innvilget som omsøkt
Rydding av sitka på Rongevær i AustrheimLerøy Skog As100 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av sitka og edelgran i Sandnes kommune. Tveit Natur As100 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø i Figgjoelva,SandnesNatureco As98 0002020Innvilget som omsøkt
Lurøyfjellet, frøing av sitka.Destination Vardø Frode Lund95 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempe kjempespringfrø i Klepp kommuneNatureco As90 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø i KydlesNatureco As85 0002020Innvilget som omsøkt
skjøtselstiltak mot fremmede arter – hagelupinDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As83 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltak mot spredning av sitkagranNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av fremmede arter langs EtnavassdragetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As80 0002020Innvilget som omsøkt
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING75 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåking/uttak av pukkellaksSKALLELV JEGER OG FISKEFORENING60 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåking av ørekyte (uønska arter) i NamsenvassdSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm57 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning av HemlokkRoomvent Design Dr Ing Per O Tjelflaat52 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av kjempespringfrø i Klepp kom., oppfølNATURECO AS50 0002021Delvis innvilget
Fjerne canagulris på nord-JærenNatureco As50 0002020Innvilget som omsøkt
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Spredning av sitkagran i viktige naturområderNni Resources As43 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side31 - 60 of 290 items