Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Fjerning av Sitkagran på RøværRØVÆR ØYTING2022Avslått
Fjerning av havnespy og tilførsel av predatorerLYSEFJORDEN SKJELL OG KRÅKEBOLLER AS2022Avslått
Fjerning av fremmedarten rødhyllOLA SENDSTAD2022Avslått
Dugnadsbasert bekjempelse av fremmede arter DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2022Avslått
Overvåking av ørekyte i Namsenvassdraget 2022SAGMOHAUGEN UTMARKSSERVICE V/RAGNAR HOLM2022Avslått
Prosjekt parkslirekneNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2022Avslått
Overvåking og kartlegging av stillehavsøsters JAN ERIK TANGEN2022Avslått
Kartlegging av kjempespringfrø i VindafjordNORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND2022Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrøERLING BJØRNSON2022Avslått
Beskjempelse parkslirekne og skvallerkålTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Fjerning Abies albaTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENER2022Avslått
Dig. planl.verktøy for planter produsert i NorgeELITEPLANTER NORGE SA2022Avslått
Rett fremgangsmetode for utrydding av Jap. slireknLØLAND STAUDER2022Avslått
Flyttbar Soilsteam maskin for jordmasserSOIL STEAM INTERNATIONAL AS2022Avslått
Bekjempelse av sitkagran på FrøyaFRØYA KOMMUNE2022Avslått
Tracking pink salmon to inform removalNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Utbredelsen til fremmede parasitter hos ål i NorgeVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Fremmede stikkmyggSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Pukkellaks - fiskefelle ved bruk av fisketrappelemBENT HUGSTMYR2021Avslått
Lurøyfjellet - frøing av sitkaDESTINATION VARDØ FRODE LUND2021Avslått
Alien plants in Svalbard associated with animal huNORWEGIAN INSTITUTE AT NATURE RESEARCH NINA FOUNDATION2021Avslått
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
Parkslirekne Alvestad 2021ALVESTAD GRUNNEIERLAG2021Avslått
Slått/Fjerning av lupin i Kyrkjeparken i HjartdalHJARTDAL SOKNERÅD2021Avslått
Bekjempe kanadagullris - opplæring biologieleverNATURRESTAURERING AS2021Avslått
Overvåking og uttak av pukkellaks i 2021RÅDGIVENDE BIOLOGER AS2021Avslått
Kartlegging/metoder bekjempelse av fremmende arterECOPROJECT AS2021Avslått
Bekjempelse av skadelig fremmedart i beiteområdeTØMTE GÅRD RAGNHILD SØRHEIM2021Avslått
Fjerne kjempespringfrø fra ravine ved Huseby gård HUSEBY GÅRDSVENNER2021Avslått
Homing hos pukkellaks i Øst-FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI2021Avslått
Poster per side91 - 120 of 409 items