Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Mer pålitelig innsamling for fremmede arter i vannSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Nasjonal konferanse om fremmede arterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Villsvinets økologi STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITET2021Avslått
Østersdugnad Asker OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD2021Avslått
Ryddestasjoner Gigas OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD2021Avslått
Til kamp med kniv og gaffel STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arter i Lillomarka arenaLILLOMARKA SKIKLUBB2021Avslått
VirikvassdragetSTORE BERGAN IDRETTSLAG2021Avslått
Lutzgran på StemshestenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL2021Avslått
Kartlegging av svartelista Gullregn ved RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Prosjekt SørmarkaDYREBESKYTTELSEN NORGE NORD-JÆREN2021Avslått
Kartlegging av svartelistearter i nærheten av vernSKOGPLEIEREN GRUNDE HØGBERGET2021Avslått
Bekjempelse av fremmede arter ved LeipslandÅSAN NATURTJENESTER2021Avslått
miljø-DNA basert kartlegging for Stillehavsøsters NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Fagartikler fremmede arter i landbruket i N-NorgeNORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE2021Avslått
Uttak av mink i naturreservaterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Informasjonstiltak rundt fremmede arterDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av brunskogsnegleHAGESELSKAPET NORD TRØNDELAG2021Avslått
Overvåkning av signalkreps i RødenesjøenUTMARKSFORVALTNINGEN AS2021Avslått
Felling av sitkagranBIRGER HAUSKEN2021Avslått
Miljø-DNA og gjedde i Telemarkskanalen 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Fremmede fiskearter til bekymring TMM PRODUKSJON AS2021Avslått
Opptrapping av arbeid mot framande plantarSTRYN KOMMUNE2021Avslått
Registrering av fremmede treslag DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Skjøtselstiltak mot hagelupinDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Fjerning av Platanlønn og SitkagranSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Uttak av pukkellaksSYLTE- OG MOAVASSDRAGET FORVALTNINGSLAG SA2021Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø på Li, oppfølgingNATURECO AS2021Avslått
Poster per side61 - 90 of 290 items