Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av kjempespringfrå i bygda OsaTorunn P Polden2020Avslått
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Bekjempelse fremmede vekster BærumNaturvernforbundet I Bærum2020Avslått
Fremmede arte i EstuarierMarker Kommune2020Avslått
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Bekjempelse av flere ulike fremmede arterMoss Kommune2020Avslått
Fjerning/oppgraving av hagelupin ved grendahusetSunde Og Dvergsdal Grendelag2020Avslått
Bekjemping av parkslirekne på dyrka markA E Kristensen2020Avslått
Bekjempe brunsneglarBørre Tystad2020Avslått
Kanadarøye i Maridalsvannet i OsloStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av Parkslirekne Hans-olav Solli2020Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i NaddvikVikadalen Ungdomslag2020Avslått
Rydding på bunnRyfylke Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging av ørekyt i Øvre OttaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av gjeddeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kjempespringfrø bekjempelseMålfrid Hjeltnes2020Avslått
Fjerning og destruering av TromsøpalmerBrensholmen/sommarøy Utviklingslag2020Avslått
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBesøkssenter Våtmark Oslo2020Avslått
Framandartar kjempespringfrø SkarahaugenNATURVERNFORBUNDET I MØRE OG ROMSDAL3 2002022Delvis innvilget
Bekjempelse av ParkslirekneHANS-OLAV SOLLI4 8002022Innvilget som omsøkt
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Fjerning av plantanlønn, SEFAR TUR&KULTUR INGER METTE ELISABETH SEFLAND10 0002022Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av kanadagullris på Fredriksten festn.FREDRIKSTEN FESTNINGS VENNER10 0002022Delvis innvilget
Håndtering av pukkellaks AkerselvaOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON10 0002022Delvis innvilget
Bekjempelse av fremmede arter ved DronningbergetMiljøvern Og Bevaring Av Naturmangfold (monark)10 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjeming av Kjempespringfrø og parkslirekneSolli Øystein10 0002020Innvilget som omsøkt
fjerning av ung sitkagran i etabl skogInger Falkevik13 0002020Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 409 items