Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestmarka Beitedriftslag Sa47 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rauma Kommune205 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Møre Og Romsdal Sau Og Geit Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Roald Berg207 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sørbråtan - Stedje20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øvre Uvdal BeitelagStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tynset Øst Beitetelag331 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gol Beitelag Sa27 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tylldalen Beitelag73 920Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marianne Lilletveit Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole Svendsby620 080Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ringerike Og Hole Beitelag SaStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Inge Johansen33 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Christer G Halvorsen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torgeir HermanstadStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Foreningen Nes Sankelag32 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mangerud Schou Mina LisaStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rune BakkenStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn T Kaasa Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Rollag Beitelag73 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Trond Hammervoll119 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Arnt Sverre Røren23 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Foreningen Nes Sankelag126 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Svein Ingebo20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tom Erling Svandal Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Slorby Gård Morten Ramsøy Mikalsen156 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marthe Rohde Galby116 400Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mykleby Beitelag86 870Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Christian Mjønli85 600Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gjera Og Busjødalen Havnelag Sa70 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Poster per side61 - 90 of 4841 items