Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tanja Staldvik Wallervand32 644Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Olav Rosendal8 536Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anne-gudrun C K Lyngsmo43 050Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pia Maria GravbrøtStatsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Paul Kristian Homstad115 010Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lunde SankelagStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ØSTBORG HANS BERTIL15 652Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bengt Anders Johansen49 336Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Luke William Toland22 820Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oppdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Kåre Bergli35 672Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 52 John Henrik JåmaStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jørn Ove Heggland44 800Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Statsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Samuel Petter Anti35 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Gudrun AustliStatsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ValøyStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Steinar Olav Gartland197 652Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oddmund Bergvik35 416Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Magnar MosletStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Synnerdalen beitelagStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åarjel-Njaarke reinbeitedistrkt15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Landsem Gård24 236Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Line KolåsStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Gunnar AunsmoStatsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jan Ivar Sandnes354 375Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jarle Ness28 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lainiovuoma Sameby Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Nils Eira Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Poster per side391 - 420 of 4832 items