Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anne-gudrun C K Lyngsmo43 050Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Meatelen Sijte (Jåma/Anti Vestre N RBD111 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Slindvatnet beitelag SA82 200Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.819999872206 150Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tore Øgstad105 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Landsem Gård24 236Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aursunden Sankelag BA50 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jan Ivar Sandnes AS296 730Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Oddmund Bergvik35 416Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fosen reinbeitedistrikt, Nord-Fosen siida110 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Steinar Olav Gartland104 160Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.kay arne julnes ognr.91667476780 325Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Even KillingbergStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Aun OkstadStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Martin Bjørkeng40 950Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Stein Otto Bjørkeng67 410Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Inger Berit Anti35 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Britt-Ellen Himle50 340Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Feren reinbeitedistrikt100 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tydal Sau-og geitavlslag94 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Pål Kristoffer Toven30 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.aursunden sankelag ba70 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tore Rian61 950Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Frode Singstad66 300Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Torfinn SivertsenStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Kristian Haarberg 10 710Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik26 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Janne Dyveke Vik52 675Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Meatelen Sijte (Jåma/Anti Vestre N RBD100 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.SidaandelStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Poster per side331 - 360 of 4832 items