Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skogseter Beitelag 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Mikkel M Gaup 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lemet Aslat G. Eira 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Risten Marja Anne J Gaup 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ante Johan Buljo 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Inga Beate Bæhr 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sørli Eva Sofie 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders A Sara 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Naturrestaurering As 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øystein Mortensen 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikkel Mathis Eira 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders A Sara2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Knut Magne Lie Rukke2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Randi M Tukun Sanderud2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis Ivan Sara2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Ole Henrik Oskal2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bertil Unga2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Kari-anne J Ellingsen2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Killingmo Gård Ellingsen2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Piera Ailo Sara2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Nils N. Buljo2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Åmot kommune 2 mottakere2019Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Christian Flørenes2 mottakere2018Avslått, Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jeanette Johnsen2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Anders Boltås2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.reindrift 2 mottakere2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fossen Helge2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Risa 2 mottakere2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Risa 2 mottakere2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nedre Atnelien303 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side1 - 30 of 4426 items