Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bergsgrenda Sausankelag15 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Samuelsen BuljoStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Neshavn John-arneStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tore Simensen7Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Göran Marainen 27 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jon A UtsiStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Wiersholm Bygg50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Reinøy Reinbeitedistrikt25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Anders J Guttorm36 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis Somby54 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Geir Kristian Tukun152 800Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Sunndal Kommune120 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tarjei Danbolt Svalastog Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ildgruben Reinbeitedistrikt350 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Somby Rasmus Mikkelsen78 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aslak Anders I Gaup24 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Øvre Salangen Sankerlag25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jovsset Ante Iversen Sara Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jovsset Ante Iversen Sara 2 mottakere2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Dahle Gard V/vadder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Findmy As13 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jillen-njaarke ReinbeitedistriktStatsforvalteren i Nordland2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Johan Ivar Nilsen GaupStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Helge Karlot Anti19 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Thomas Kuhmunen30 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Hestmann Strandtind Reinbeitedistrikt100 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Jahkenjargga - Siida47 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Bjørnar Seppola25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Mahtte Rognerud EiraStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Saltfjellet Reinbeitedistrikt100 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Poster per side181 - 210 of 4925 items