Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestre Namdal, Meatelen Sijte (Meidalgruppen)35 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestre Langfjell Gård Da235 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestmarka Beitedriftslag Sa49 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestmarka Beitedriftslag Sa50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestmarka beitedriftslag SAStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestmarka beitedriftslag SA34 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestmarka beitedriftslag SA10 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestmarka beitedriftslag SA41 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestmarka beitedriftslag SA30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestigarn187 500Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestigarn161 250Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestigarn108 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VestigarnFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestheia Beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestheia Beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesthei beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesthei beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesthei beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjellet Beitelag Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjellet Beitelag150 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjellet Beitelag450 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell Sankelag30 000Statsforvalteren i Nordland2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell Sankelag26 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell Sankelag7 500Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell Sankelag30 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell SankelagStatsforvalteren i Nordland2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell Sankelag40 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell Sankelag18 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell Sankelag40 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vesterfjell Sankelag40 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Poster per side211 - 240 of 4734 items