Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDA10 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDA30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDA30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt15 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke ReinbeitedistriktStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt140 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt425 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt15 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke ReinbeitedistriktStatsforvalteren i Nordland2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt75 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistrikt40 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistriktStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistrikt150 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistrikt100 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistrikt185 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Statsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Statsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 53 Linda Mari JåmaStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 53 Linda Mari JåmaFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 52 John Henrik JåmaStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 52 John Henrik JåmaStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vistnes/korsvik Samdrift Da Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vintersiidagruppen Johan Aslak Eira/Ravdul-siidaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vintersiidagruppen Johan Aslak Eira/Ravdul-siidaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vintersiidagruppen Johan Aslak Eira/Ravdul-siidaFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side151 - 180 of 4734 items