Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vågå kommune130 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vågå kommune150 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vågå kommune160 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Våg Tone20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDA70 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDA10 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDA30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VUORJE SIIDA30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt30 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt15 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke ReinbeitedistriktStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt140 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt425 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt15 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke ReinbeitedistriktStatsforvalteren i Nordland2020Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njarke Reinbeitedistrikt75 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistrikt40 000Statsforvalteren i Nordland2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistriktStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistrikt150 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistrikt100 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Voengel Njaarke reinbeitedistrikt185 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Statsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Statsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.VJ 62Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Poster per side151 - 180 of 4921 items