Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils Mathis M Sara Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Edle Cecilie Tandberg Brennsæter Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Vestheia Beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Nils M Utsi Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Skarfvakki Siida Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Tylldalen Beitelag Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ante Johan A Skum Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Marit Inger Helene Buljo Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Christiansen Bjørn Ketil Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Göran Marainen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.David C Karlstrøm Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ole-Henrik Nutti Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Olof Anders Labba Siida Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Somby Mathis Mathisen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Risten Marja Anne J Gaup 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Somby Rasmus Mikkelsen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mathis A Gaup Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Lars Ola Labba Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.A Mattias Labba  Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ante Johan Buljo 2 mottakere2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Mikkel Johan Johansen Gaup Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Inger Lise Velten Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Aslak Mathis A Turi Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Niels Henrik M Andresen Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Buljo Johan S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Bjørn Tore Søfting Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Leif Bjørnar Seppola Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ringerike Og Hole Beitelag Sa Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Per Mathis Oskal Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Ildgruben Reinbeitedistrikt Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4377 items