Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.0204764574692 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.0204764574690 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.02047645746Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.1 B Ålma- Gissingerbekken BeitelagFylkesmannen i Trøndelag2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.10/27 works Steffen Buch10 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.1948Fylkesmannen i Oslo og Viken2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.197615 960Fylkesmannen i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgonFylkesmannen i Troms og Finnmark2019Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgonFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgon10 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgon15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.23 sieinnus/navgastat gruppe c-jalgonFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.33T Ittunjarga59 990Fylkesmannen i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.819999872206 150Fylkesmannen i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.819999872203 980Fylkesmannen i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.869930202 Fylkesmannen i Innlandet2019Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.917730962Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.969224410Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.984335970Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.986381805Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.987151536 Mula GårdFylkesmannen i Nordland2015Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.989629190Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.992573686Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.A Mattias LabbaFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Agnalt Lars46 920Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Agnar Larsen20 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ailosaraFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.ailosaraFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Akershus Sau og Geit100 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 3911 items