Om ordningen

Prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv" – bare Norsk Friluftsliv kan søke
Det er bevilget 1,2 mill kroner til prosjektet "Integrering gjennom friluftsliv", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser" – bare DNT sentralt kan søke
Det er bevilget 1,2 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser", som skal gjennomføres i regi av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNT ønsker dette. Bare DNT sentralt kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Friluftslivstiltak i de nye områdesatsingene i Oslo" – bare Oslo kommune kan søke
Det er for 2021 bevilget 5 mill kroner til prosjektet "Friluftslivstiltak i de nye områdesatsingene i Oslo", som startet opp i 2017 og er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Midlene skal gå til friluftslivstiltak i tråd med innsatsbeskrivelser som er vedtatt i programstyre Nærmiljø. Bare Oslo kommune (sentraladm.) kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltak som anses å ha verdi for friluftslivet i de aktuelle innsatsområdene i Oslo.


Prosjektet "Friluftsliv i skolen" – bare Norsk Friluftsliv kan søke
Det er for 2021 bevilget 2,2 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv i skolen", som skal gjennomføres av Norsk Friluftsliv. Prosjektet skal også omfatte drift og videreutvikling av "Forum for friluftsliv i skolen". Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom Norsk Friluftsliv ønsker dette. Bare Norsk Friluftsliv kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Historiske Vandreruter" – bare DNT kan søke
Det er for 2021 bevilget 1,17 mill kroner til prosjektet "Historiske Vandreruter", som skal gjennomføres av Den norske turistforening (DNT). Midlene skal primært gå til lønn og administrative utgifter, men litt av midlene kan også gå til tiltak dersom DNT ønsker dette. Bare DNT kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid" – bare FL kan søke
Det er for 2021 bevilget 2,8 mill kroner til prosjektet "Friluftsliv for barn og unge i ferie og fritid", som skal gjennomføres av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) i samarbeid med Miljødirektoratet og sentrale friluftslivsorganisasjoner. Midlene skal primært gå til utviklingsarbeid, lønn og administrative utgifter og konkrete tiltak. Bare FL kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.


Prosjektet "Norske skispor" – bare Skiforeningen kan søke
Det er for 2021 bevilget 1,0 mill kroner til prosjektet "Norske skispor", som skal gjennomføres av Skiforeningen. Midlene skal primært gå til etablering og drift av et nasjonalt samarbeidsnettverk for å utveksle og spre kunnskap og kompetanse på fagområdet. Midlene skal gå til lønn og administrative utgifter knyttet til utviklingsarbeid og konkrete tiltak. Bare Skiforeningen kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.                                                 

Prosjektet "Digital turplanlegger UT.no" – bare DNT kan søke
Det er for 2021 bevilget 2 mill kroner til prosjektet "Digital turplanlegger UT.no", som skal gjennomføres av Den Norske Turistforening (DNT). Midlene skal gå til kostnader knyttet til drift og utvikling av Ut.no. Bare DNT kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse med tiltaksplan og et budsjett.                                                                                                 

Arbeid til nytte for miljøet i Oslofjorden" – bare OF kan søke
Det er for 2021 bevilget 1 mill kroner til arbeid for miljøet i Oslofjorden, som skal gjennomføres av Oslofjordens Friluftsråd (OF). Midlene skal benyttes til arbeid til gavn for miljøet i Oslofjorden, blant annet gjennom rydding av marin forsøpling, tilrettelegging av sikrede friluftslivsområder og friluftslivsaktiviteter. Bare OF kan søke på disse midlene, og søknaden må inneholde en beskrivelse av planlagt oppfølging med en tiltaksplan og et budsjett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.januar 2021.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).