Om ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å styrke friluftslivet og allmennhetens interesse for og deltakelse i friluftsliv gjennom tildeling av driftsstøtte til Friluftsrådenes Landsforbund (FL), interkommunale friluftsråd som ikke er tilsluttet FL, Norsk Friluftsliv, Forum for natur og friluftsliv (nasjonalt sekretariat for FNF), Wild X og Tjukkasgjengen.

Det er bare disse 6 nevnte organisasjonene som kan søke på denne posten.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).